Nissan Maxima Service and Repair Manual: Sunshade motor assembly

Wiring Diagram

Nissan Maxima. SUNSHADE MOTOR ASSEMBLY

Nissan Maxima. SUNSHADE MOTOR ASSEMBLY

Nissan Maxima. SUNSHADE MOTOR ASSEMBLY

Nissan Maxima. SUNSHADE MOTOR ASSEMBLY

Nissan Maxima. SUNSHADE MOTOR ASSEMBLY

Nissan Maxima. SUNSHADE MOTOR ASSEMBLY

Nissan Maxima. SUNSHADE MOTOR ASSEMBLY

    Sunroof motor assembly

    Symptom diagnosis