Nissan Maxima Service and Repair Manual: U1310 AV control unit

Description

Nissan Maxima. U1310 AV CONTROL UNIT

DTC Logic

Nissan Maxima. U1310 AV CONTROL UNIT

    U1300 AV comm circuit

    Power supply and ground circuit